ჩვენს შესახებ

ჩვენი გუნდი ქმნის ინტერიერის დიზანს და ანხორციელებს საპროექტო და არქიტექტურულ მომსახურეობას როგორც საცხოვრებელი, ასევე საოფისე, სავაჭრო და კომერციული ფართებისთვის.

 

   ჩვენი დიზაინ-პროექტი ითვალისწინებს:  

 

◾ ობიექტის რაციონალურად ზონირებას;

 

◾ ინტერიერის არა მხოლოდ ვიზუალურად დახვეწას, არამედ მის ერგონომიკულ გამართულობას და მორგებას დამკვეთის ინტერესებთან;  

 

◾ ვიზუალიზაციის უმაღლეს, რეალისტურ სახეს;

 

◾ ტექნიკურად გამართულ სამუშაო ნახაზებს; 

 

◾ პრაქტიკულად შესრულებად სარემონტო, ავეჯის მოწყობის და სხვა სამუშაოებს - რეალური, ხელმისაწვდომი მასალებით.